Principis polítics


D’ençà la instauració de la democràcia espanyola, Catalunya, malgrat el règim d’ocupació en què resta sotmesa, ha pogut obrir espais de llibertat i creixement per als seus ciutadans. Tot i els esforços de l’Estat espanyol de dissoldre la nació catalana, les dues primeres dècades del segle XXI han demostrat la voluntat de Catalunya d’assolir la seva plena llibertat com una nació lliure. L’enfortiment de l’independentisme i de la voluntat dels catalans d’assolir un Estat lliure i independent va arribar a la seva maduresa amb l’exercici del dret d’autodeterminació el 1r d’octubre del 2017. En aquest context, els partits polítics catalans, proveïts ja de legitimitat democràtica, havien d’haver fet efectiva la independència de Catalunya. Però amb la seva incompetència i la seva irresponsabilitat no només van aturar l’aplicació de la voluntat política dels catalans democràticament expressada, sinó que han lliurat el país a la repressió venjativa de l’elit espanyola.

Anys després d’haver exercit el dret a l’autodeterminació, Catalunya és en una situació crítica i perillosa. S’ha fet evident que la ciutadania de Catalunya ha estat segrestada pel grupuscle de dirigents polítics més mediocre, temerari i irresponsable de la història. El gran problema de Catalunya són els polítics que han dut el país fins a una desfeta institucional i política de dimensions descomunals. Davant d’aquesta situació de col·lapse estructural de la política catalana, incapaç de donar sortida a l’anhel de llibertat dels catalans, Primàries, amb aquesta declaració política, interpel·la els ciutadans de Catalunya.

Nova Política / Nova Primàries, com estructura dual d’associació i partit instrumental, comparteix la diagnosi de la majoria dels catalans que el país necessita de nous referents polítics, de nous lideratges que avui només es troben fora de la política institucional. La política catalana, per tal de complir el compromís al qual va ser emplaçada, necessita de nous individus que entenguin el repte de fer la independència. Un repte que no consisteix només en superar els obstacles que el contorn espanyol imposa, sinó també en detectar les oportunitats que els marcs internacional i espanyol mateix proveeixen i, sobretot, en donar valor al talent i a la força del poble de Catalunya. Per aquest motiu, Nova Política / Nova Primàries proposa de bastir candidatures que es presentin a les eleccions al Parlament amb l'objectiu final d'assolir una victòria democràtica per fer efectiva la independència, i de presentar candidatures municipals als pobles i ciutats de Catalunya tantes com sigui possible.

A partir del seu principi naixent, Nova Política / Nova Primàries proposa que aquestes candidatures es construeixin a partir d’un procediment d’elecció i ordenament de les llistes electorals mitjançant el vot directe de la ciutadania. Nova Política / Nova Primàries es compromet a organitzar unes eleccions primàries per fer possible l'arribada a la política d'homes i dones proveïts de la sensibilitat política necessària que els permeti de comprendre la cruïlla de riscos i oportunitats en la qual es troba el país, i alhora assumeixin com a pròpia la convicció que resten lligats de forma directa i inequívoca a la decisió i al programa polític que la ciutadania catalana va expressar de fer efectiva la independència de Catalunya. L’elecció i ordenament de les llistes i la construcció de les candidatures que Nova Política / Nova Primàries promou estan pensades per facilitar l'accés a la política d'aquestes persones, tot proveint-les d'un camp de treball on puguin dur a terme els seus compromisos i fer efectives les seves responsabilitats de la forma més eficaç possible, sense excuses ni renúncies.

Tot respectant els posicionaments individuals dels candidats que concorrin al procediment d’elecció i ordenament de les llistes, Nova Política / Nova Primàries es veu a sí mateixa com una organització compromesa amb la tradició política catalana de la llibertat i de respecte als drets humans i als procediments democràtics i pacífics que tota societat avançada assumeix plenament. Nova Política / Nova Primàries és conscient, consegüentment, de la necessitat d’adaptar els seus principis rectors l’evolució històrica de la Nació Catalana, d’Occident i de la Humanitat sencera. Primàries es vol un actor que aixoplugui tot l’independentisme català amb voluntat política de lluitar per la llibertat nacional de Catalunya, per la dignitat de l’home i per un model de societat avançada. Primàries es vol com una organització sobirana, no dependent de cap força estrangera, i preparada per assolir el compromís de liderar, primer, la independència de Catalunya i, després, promoure la visió democràtica i de responsabilitat individual i col·lectiva de l’exercici del poder en democràcia, tot volent mantenir el principi rector d’elecció de candidats mitjançant un procediment de primàries i promoure la constitució de circumscripcions uninominals.

Nova Primàries es constitueix com el nucli d’acció política que uneix els valors més moderns i avançats de les diferents tradicions polítiques d’Occident, bo i partint dels principis del liberalisme polític. Nova Política / Nova Primàries es reclama, de més a més, membre de la lluita incansable contra els totalitarismes de qualsevol signe, siguin aquests dits extrems de dretes, d’esquerres o basats en doctrines religioses fonamentalistes i extremistes, i promotor de la idea que Catalunya es vol una democràcia més al costat de les democràcies d’arreu del món en lluita per la defensa de les llibertats i els drets de l’home.

Nova Política / Nova Primàries aspira a ser un moviment d’ampli abast de representació política nacional de Catalunya. Nova Política / Nova Primàries assumeix la totalitat de la nació catalana com a àmbit d’actuació directa i la seva independència i reconstrucció nacional com a objectius polítics fonamentals. Nova Política / Nova Primàries està cridada a servir sempre els interessos del poble de Catalunya, i es compromet a impulsar el desenvolupament, la modernització, el benestar social i el progrés procurant sempre esdevenir un actor avançat socialment i política al seu temps. El referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017, amb el suport explícit de més de tres milions de ciutadans catalans, i la permanent i incombustible manifestació de voluntat de ser nació expressada repetidament durant tot el segle XXI, donen sentit, més que mai, a la presència de Nova Política / Nova Primàries en l’àmbit polític català. Nova Política / Nova Primàries aspira, des de la prudència i la humilitat en saber-se portador d’unes voluntats que només han estat cedides temporalment mitjançant el sufragi universal, a ser el nou pal de paller que impulsi aquest propòsit majoritari i el transformi en acció política plena i efectiva.

Nova Política / Nova Primàries, amb aquesta declaració política, emplaça els ciutadans de Catalunya a organitzar eleccions primàries i a donar suport a les candidatures que en resultin.

Nova Política / Nova Primàries
Barcelona, 1r d’Octubre del 2022